Naše tričká prešli odborným testovaním

Dve bavlnené tričká českej značky CityZen® ošetrené ich patentovanou úpravou sme podrobili skúškam. Meranie prebiehalo na Technickej univerzite v Liberci, na Textilnej fakulte u vedúceho Katedry hodnotenia textílií Ing. Romana Knížka. Tričká sme testovali na certifikovaných a normovaných prístrojoch.

Cieľom bolo otestovať ich propagačné tvrdenia o danej patentovanej úprave. Teda, že na tričkách nie je vidieť pot, rýchlejšie schnú, a zároveň zmerať schopnosť absorpcie vlhkosti.

Zmena odtieňa

Prvé testovanie malo potvrdiť alebo vyvrátiť benefit, že na tričkách nie je vidieť pot (označované ako zmena odtieňa, vyplývajúca z merania, či sa zmení farba vonkajšej vrstvy trička po tom, čo ho zvnútra namočíme). Testovanie prebiehalo na antibakteriálnom tričku CityZen® pod košeľu (ďalej ako okrová vzorka), na vínovom tričku CityZen® (ďalej ako fialová vzorka) a bežnom bavlnenom tričku inej značky (ďalej ako modrá vzorka) kúpenom v obchode.

Na dodaných vzorkách bola hodnotená zmena v odtieni na lícnej strane po zvlhčení definovaným množstvom destilovanej vody (0,3 ml) na strane rubovej. Na hodnotenie bola využitá päťstupňová škála. Každý stupeň zodpovedá určitému rozptylu v zmene odtieňa. Stupeň 5 patrí vzorkám, pri ktorých nedošlo vplyvom vlhkosti v tomto ohľade k žiadnej zmene. Najlepšie výsledky dosahovala vzorka okrová v jednej aj dvoch vrstvách (stupeň 4), zmena odtieňa bola minimálna. Vzorka fialová dosiahla stupeň 3-4 a vzorka modrá stupeň 3. Z hľadiska vnímania zmeny odtieňa užívateľom by sme už vzorku modrú neodporučili, zmena odtieňa je tu už viditeľná. Pre menšie množstvo vlhkosti sa pri okrových a fialových vzorkách stupeň zmeny odtieňa zvýši o 0,5 stupňa, kým modrá vzorka bohužiaľ zostáva na stupni 3.

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že na okrovom tričku CityZen® pot nie je vidieť a fialové CityZen® tričko je na úplnej hranici viditeľnosti potu.

Manažment vlhkosti (šírenie vlhkosti vo všetkých smeroch)

Z termofyziologického hľadiska je dôležité, aby bol odev schopný transportovať vlhkosť do veľkej plochy, ktorá výrazne urýchli rýchlosť schnutia. Vďaka tomu je materiál pri nosení maximálne pohodlný. Pri vybraných vzorkách bolo okrem iného vykonané meranie veľkosti zvlhčenej plochy na rubnej aj lícnej strane. Najlepšie výsledky dosahovala vzorka okrová (1- aj 2-vrstvová) a fialová. Pri vzorke modrej bola zvlhčená plocha približne 6x menšia ako pri predchádzajúcich vzorkách.

Z toho vyplýva, že tričká značky CityZen® šíria vlhkosť do väčšej plochy lepšie ako bežné porovnávané bavlnené tričko.

Rýchlosť sušenia

Obidve okrové vzorky a fialová vzorka vykazujú rovnaký čas potrebný na usušenie. Oproti tomu vzorka modrá potrebovala pre menšie šírenie vlhkosti v ploche na sušenie o 3 minúty viac. Z hľadiska termofyziologického komfortu je žiaduca čo najvyššia rýchlosť sušenia v lineárnej časti sušiacej krivky. Aj v tomto prípade vykazovala najnižšiu rýchlosť sušenia vzorka modrá (0,017 gˑmin-1). Vzorka fialová a obe okrové vzorky mali rýchlosť totožnú, a to 0,02 g min-1. Tričko CityZen® teda schne rýchlejšie.

Úprava CityZen® spôsobuje rozptyl nasiaknutého potu do väčšej plochy. Koncentrácia vlhkosti je teda v konkrétnom mieste nižšia, preto vlhké miesto rýchlejšie uschne. Výsledkom je, že nasiaknutý materiál na koži nechladí tak dlho ako bežné bavlnené tričko bez úpravy. Bolo potvrdené, že tričká vďaka spomínaným efektom umožňujú potu preniknúť do vonkajšej vrstvy iba v obmedzenom množstve, postupne, vďaka čomu je jeho viditeľnosť minimalizovaná.